Home » 产品专区 » Cleantree绿速多酶清洁剂

Cleantree绿速多酶清洁剂

产品名:
Cleantree绿速多酶清洁剂

适用范围:
适用各种手术器械、外科用具、牙椅水路、橡胶、塑料及内窥镜等以及各种器皿。

品牌:
Cleantree绿速

备注信息:
规格:每箱 1L/瓶*6、每箱 5L/瓶*2

生产商:
迪复碧(上海)医疗科技有限公司

建议零售价格:¥ 120.00

团购/经销价格::请查询

订购查询

产品说明

11.png

22.png

33.png

44.jpg

55.png

使用方法

16512187786605371BD5.png

1651218832556917EED6.png

165121885810709755AF.png

77.png

88.png

002.png

165121892077827247C4.png

微信咨询
联系我们